خلاقیت جالب و دیدنی یک هنرمند برای تزئین این عمارت زیبا ! (عکس)

علامت-تعجب-1-thumb-200x188-249-1

خلاقیت جالب و دیدنی یک هنرمند برای تزئین این عمارت زیبا ! (عکس)

 زنان و مردان یک شهر که باعث تزئین جالب و دیدنی یک عمارت معروف شدند؟!

 

خلاقیت جالب این عکاس هنرمند باعث پدید آمدن یک اثر متفاوت و دیدنی شد! اگر چه کمی متفاوت و عجیب بنظر میرسد اما در نگاه اول توجه ای هر بیننده ای را به خود جلب مینماید،

ﻋﮑﺎﺱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬّﯿﻪ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ “ﺳِﻠﻔﯽ ” ۴۰۰۰ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﮏ گرفته است.

 

 

زنان و مردانی که تزئین این عمارت شدند! (عکس)

زنان و مردانی که تزئین این عمارت شدند! (عکس)

زنان و مردانی که تزئین این عمارت شدند! (عکس)

Maging.ir :گردآوری

درباره نویسنده

مطالب مرتبط